STRONY TRANSAKCJI
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym spn-magik.pl, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
Prowadzącym sklep www.spn-magik.pl jest firma "MAGIK" Magdalena Perec, z siedzibą w Pile przy ul. Kilińskiego 7, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piła pod numerami: 14109,
nr NIP 764-118-09-27, nr Regon 572024003

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione
na stronach WWW sklepu internetowego spn-magik.pl w chwili składania zamówienia. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie internetowym spn-magik.pl odbywa się za pośrednictwem: Wypełnienia formularza zamówieniowego, po uprzedniej REJESTRACJI kupującego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, oraz w soboty niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ
Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych
na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.
Formularze zamówień nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane i realizowane, prosimy zatem o zachowanie staranności przy ich wypełnianiu (należy wypełnić wszystkie *niezbędne pola w formularzu).

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest
równoznaczne z upoważnieniem Sklepu internetowego spn-magik.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym spn-magik.pl

FORMY PŁATNOŚCI
Gotówką przy odbiorze towaru; Przelewem przed dostawą towaru (nr konta na które należy dokonać przelew podany będzie w mailu
dotyczącym zamówienia, przy wpłacie należy jako tytuł podać nr. zamówienia). Z chwilą wpłynięcia należności na konto spn-magik.pl
towar zostaje wysłany wraz z fakturą/rachunkiem.

PARAGONY, FAKTURY VAT
Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny; Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego.
NABYWCA w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki. Aby otrzymać fakturę
VAT, należy poinformować sprzedawcę spn-magik.pl o wystawienie takiej faktury niezwłocznie po zakupie podając mailem dane do faktury VAT. W przypadku zmiany decyzji z paragonu na fakturę NABYWCA powinien przesłać paragon fiskalny pocztą na adres sklepu w ciągu 7 dni od daty zakupu.

DOSTAWY PRODUKTÓW
Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym spn-magik.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz całego swiata.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem,
a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MAGIK Magdalena Perec danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. ;
Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać potwierdzone przez obie strony a ich koszty ustalane są
indywidualnie.

REKLAMACJE I GWARANCJE
NABYWCA zobowiązany jest do użytkowania TOWARU zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta dot. eksploatacji i
konserwacji. W przypadku usterek w okresie gwarancyjnym nie wolno dokonywać żadnych samodzielnych napraw urządzenia.

SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z urządzenia / produktu lub stosowanie go do celów niewłaściwych.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie spn-magik.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych serwisów.
Wszystkie produkty objęte są 12 lub 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.
Reklamowany towar w takim przypadku należy wysłać z dopiskiem "Reklamacja" na adres sklepu:
„MAGIK” Magdalena Perec
ul. Kilińskiego 7
64-920 Piła

W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów - w takim przypadku sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, czas załatwienia reklamacji obejmuje czas potrzebny na przesłanie produktu do serwisu lub producenta oraz odesłanie go do sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).
W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z Punktu Odbioru, klient ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty, brak uszkodzeń hologramu z opakowań kosmetyków). Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.
Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu sklepu (na koszt kupującego).
Adres do wysłania zwrotu:
„MAGIK” Magdalena Perec
ul. Kilińskiego 7
64-920 Piła

Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć otrzymaną przy zakupie fakturę lub paragon, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wyraźne wskazanie konta bankowego, na które kupujący chce otrzymać zwracaną za towar należność. W przypadku towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie klienta Sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia ewentualnego zwrotu towaru, jeżeli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zamówienia prenumeraty czasopism (art. 10 ust 3 pkt.6 z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość towaru przelewem w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego otrzymania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy „MAGIK” Magdalena Perec. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług firmy „MAGIK” Magdalena Perec.
.
Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Kolory produktów mogą także różnić się w zależności od ustawień monitora ( nasycenie kolorów, kontrast ) a różnice z nich wynikające nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Zawartość Internetowego Sklepu spn-magik.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 .
Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu spn-magik.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep spn-magik.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Internetowy sklep spn-magik.pl nie wypożycza sprzętu, kosmetyków i akcesoriów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna-sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.spn-magik.pl 
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem spn-magik.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Składając zamówienie NABYWCA akceptuje powyższy regulamin.

Strefa Klienta

Konto bankowe:

MAGIK Magdalena Perec

ul. Kilińskiego 7, 64-920 Piła

86 2030 0045 1110 0000 0257 6720

Bank BGŻ BNP PARIBAS

Centrum wsparcia Klienta - kom.: +48 518 835 145; 

stacjonarny: +48 67 351 67 00

Poniedziałek - Piątek:  8:00 - 18:00

Do góry