Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1. Firma MAGIK Magdalena Perec oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z najwyższą starannością wprowadzamy odpowiednie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych.  W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem. Firma MAGIK Magdalena Perec oraz Sklep sprawują kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp danych w możliwie największym stopniu.  

 

 2. Jedynym administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest firma MAGIK Magdalena Perec.

 

 3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklepu www.spn-magik.pl w tym zawierania, realizacji i rozliczania umów sprzedaży także w celach ich archiwizacji.

 

 4. Dane osobowe przetwarzane przez firmę MAGIK Magdalena Perec są niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem umowy. Klient ma prawo przeglądać ofertę Sklepu bez dokonywania Rejestracji oraz podawania jakichkolwiek danych osobowych.

 

 5. Dane podawane przez Klientów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem  oraz innych czynności związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Dane kontaktowe za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do wysyłania przez firmę MAGIK Magdalena Perec informacji handlowych. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną.

 

 6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za pośrednictwem PayU za towary nabyte w Sklepie, przekazywane są spółce PayU S.A z siedzibą w Poznaniu (adres:Grunwaldzka 182 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495.

 

 8. Firma MAGIK Magdalena Perec oraz Sklep zapewniają Klientowi prawo do wglądu w treść własnych danych osobowych i ich poprawiania  oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.  Klienci mają prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, a także wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania gdy Firma MAGIK Magdalena Perec zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazywać dane osobowe innemu administratorowi danych.

 

 9. Firma MAGIK Magdalena Perec może odmówić usunięcia danych Klienta tylko w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec firmy MAGIK Magdalena Perec lub gdy firma MAGIK Magdalena Perec uzyska i utrwali wiadomość, że Klient naruszył Regulamin Sklepu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych będzie niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

 10. Firma MAGIK Magdalena Perec wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwera. Adresy te służą ponadto do zbierania ogólnych danych informacji demograficznych. Dane te nie są łączone z danymi Klienta podawanymi podczas Rejestracji / składania zamówienia i stanowią jedynie materiał statystyczny.

 

 11. Firm MAGIK Magdalena Perec oraz Sklep stosuje pliki "Cookies". informacje zbierane przy pomocy "Cookies" pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Służą również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu www.spn-magik.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "Cookies" nie umożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

 12. Pliki "Cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "Cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

14. Klienci mają prawo dezaktywować pliki "Cookies"  funkcji śledzenia konwersji. W tym celu należy ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki "Cookies" z domeny "googleadservices.com" były blokowane.

 

Polityka Prywatności obowiązująca od 25.05.2018 

 

Firma MAGIK Magdalena Perec oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z najwyższą starannością wprowadzamy odpowiednie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych.  W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem. Firma Grupa Beautica oraz Sklep sprawują kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp danych w możliwie największym stopniu.  

"Dane osobowe" to informacje odnoszące się do osób fizycznych, których tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia. 

Witryny internetowe, w tym Sklep www.spn-magik.pl, nie są przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 16 lat, osoby takie nie powinny podawać danych osobowych firmie MAGIK Magdalena Perec. W momencie, gdy ustalimy, iż zgromadzone zostały przez nas dane osobowe użytkownika, która nie ukończył 16 lat, podejmiemy natychmiastowe kroki w celu usunięcia tych danych. 

 

1. Jakie dane osobowe przetwarza firma MAGIK Magdalena Perec? 

Dane osobowe przetwarzane podczas tworzenia konta

Podczas tworzenia konta prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, danych teleadresowych oraz numeru kontaktowego. 

Cele i podstawa prawna: 

1.1. Firma MAGIK Magdalena Perec przetwarza adres e-mail i hasło ponieważ są one niezbędne do logowania do konta. Przetwarzanie tych danych opiera się na uzasadnionym interesie firmy MAGIK Magdalena Perec w celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa konta Klienta.

1.2. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od firmy MAGIK Magdalena Perec, firma MAGIK Magdalena Perec będzie również przetwarzać adres e-mail, imię Klienta oraz jego miasto zamieszkania w celu przesyłania spersonalizowanych informacji marktingowych i istotnych zmianach w Zasadach funkcjonowania Sklepu jak i jego regulamienie. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest zgoda Klienta. 

1.3. Firma MAGIK Magdalena Perec przetwarza również adres e-mail oraz imię i nazwisko Klienta aby powiązać te dane z kontem w Sklepie internetowym podczas kontaktu Klienta z działem obsłgi Klienta. Przetwarzanie w/w danych opiera się na uzasadnionym interesie firmy MAGIK Magdalena Perec w zapewnieniu najwyższych standardów obsługi Klienta.

 

Dane osobowe przetwarzane podczas dokonywania zakupów w Sklepie internetowym www.spn-magik.pl

W chwili dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie internetowym www.spn-magik.pl firma MAGIK Magdalena Perec gromadzi oraz przetwarza imię i nazwisko, adres pocztowy,adres e-mail oraz numer telefonu Klienta. 

Dane te gromadzone są w celu zapewnienia możliwości przetworzenia i realizacji zamówienia Klienta. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest zawarcie umowy. 

Firma MAGIK Magdalena Perec nie przechowuje informacji dotyczących kart płatniczych Klientów. Dane osobowe oraz informacje dotyczące kart płatniczych Klientów, dokonujących płatności on-line za pośrednictwem PayU za towary nabyte w Sklepie, przetwarza spółka PayU S.A z siedzibą w Poznaniu (adres:Grunwaldzka 182 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495.

 

2. Pliki cookies 

Firma Grupa Beautica oraz Sklep stosuje pliki "Cookies". Informacje zbierane przy pomocy "Cookies" takie jak: adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, czas odwiedzin strony czy klikane elementy / łącza pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Służą również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego www.spn-magik.pl. 

Pliki "Cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "Cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Firma MAGIK Magdalena Perec oraz Sklep używają bezpłatnej funkcji śledzenia konwersji Google AdWords. Google korzysta z plików "Cookies", aby mierzyć skuteczność reklam. Plik śledzenia konwersji jest tworzony wtedy, gdy klikną Państwo reklamę Google, w przypadku której zdecydowaliśmy się na użycie funkcji śledzenia. Pliki "Cookies" tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzą Państwo nasz sklep internetowy, a plik "Cookies" nie utracił jeszcze ważności, wspólnie z Google możemy dowiedzieć się, że kliknęli Państwo reklamę i zostali przekierowani na tę stronę.

Klienci mają prawo dezaktywować pliki "Cookies" funkcji śledzenia konwersji. W tym celu należy ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki "Cookies" z domeny "googleadservices.com" były blokowane.

 

3. Przekazywanie danych osobowych

3.1. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od firmy MAGIK Magdalena Perec, firma MAGIK Magdalena Perec przekazuje jego imię, miasto zamieszkania oraz adres e-mail właścicielowi platformy służącej do przesyłania newsletterów. 

Zgodę na otrzymywanie wiadomości oraz gromadzenie danych przez właściciela platformy można wycofać w każdej chwili poprzez przycisk "Anuluj subskrypcję" umieszczony w dolnej części wiadomości otrzymywanych od firmy MAGIK Magdalena Perec lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: privacy@magik.pila.pl

 

3.2. Imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Klienta przekazywany jest firmom kurierskim:

a. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (adres: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki) 

lub 

b. UPS Polska Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa).

W/w dane przekazywane są w celu realizacji dostawy zamówienia Klienta przez firmę kurierską pod ades przez niego wskazany. 

 

3.3. Dostęp do Państwa danych mogą również otrzymać: 

a. agencje marketingowe oraz inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych

b. wspierający firmę MAGIK Magdalena Perec podwykonawcy prowadzący usługi hostingowe lub programistyczne.

 

4. Aktualizacja zasad ochrony prywatności

Ze względu na ciągłe aktualizowanie i ulepszanie oferty Sklepu, nowe technologie oraz zmiany w prawie, firma MAGIK Magdalena Perec zastrzega sobie możliwość aktualizowania zasad ochrony prywatności. Datę ostatniej zmiany niniejszych zasad można sprawdzić na dole strony ("Ostatnia aktualizacja"). Gdy zmiany będą istotne, Klienci zostaną poinformowani o planowanych zmianach z wyprzedzeniem. Jeżeli będą tego wymagać przepisy prawa, użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie na nie zgody.  

 

5. Przechowywanie danych Klienta

Dane osobowe Klienta są przez nas przechowywane tak długo, jak konto w Sklepie uważane jest za aktywne.

Opis prawa do wykasowania tych danych można znaleźć w sekcji "Prawa przysługujące Klientowi". 

 

6. Prawa przysługujące Klientowi

Gdy Klient mieszka na terytorium Unii Europejskiej przysługują mu prawa na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych do żądania od firmy MAGIK Magdalena Perec dostępu do swoich danych osobowych, wymazania ich, edytowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jak i wznoszenia skarg do organów nadzorczych.

Jeżeli Klient mieszka poza tyretorium Unii Europejskiej przysługuje mu prawo na mocy przpisów lokalnych.

Klient może samodzielnie edytować swoje dane osobowe w zakładce "Edytuj swoje konto" po zalogowaniu na koncie w Sklepie internetowym.

 

Aby zażądać edycji, przeniesienia, wymazania, ograniczyć przetwarzanie danych osobowych lub aby usunąć konto ze Sklepu internetowego www.spn-magik.pl należy skontaktować się z firmą MAGIK Magdalena Perec wysyłając wiadomość z żądaniem na adres e-mail privacy@magik.pila.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018

Strefa Klienta

Konto bankowe:

MAGIK Magdalena Perec

ul. Kilińskiego 7, 64-920 Piła

86 2030 0045 1110 0000 0257 6720

BNP Paribas Bank Polska SA

Centrum wsparcia Klienta - kom.: +48 518 835 145; 

stacjonarny: +48 67 351 67 00

Poniedziałek - Piątek:  8:00 - 18:00

Do góry